پیکربندی خودروها

پیکربندی یک بدنهٔ خودرو معمولاً با دماغهٔ خودرو، اتاق خودرو و صندوق عقب خودرو مشخص می‌شود. معمولاً هاج‌بک‌ها و استیشن پاگن‌ها دارای دو جعبه و سدان‌ها دارای سه جعبه هستند این سه جعبه را می‌توان مشترک کرد. جعبه‌های خودروها به‌وسیلهٔ ستون‌های A (خودروی دو جعبه) و C (خودروی سه جعبه) به هم متصل هستند.

به‌طور کلی سه نوع خودرو از لحاظ پیکربندی وجود دارند:

  1. یک جعبه‌ای (خودروهای بدون دماغه و صندوق عقب)
  2. دو جعبه‌ای (خودروهای با دماغه و بدون صندوق عقب)
  3. سه جعبه‌ای (خودروهای با دماغه و صندوق عقب)

جستارهای وابسته

منابع