پی‌پت کوچک

گونه‌ای از پپت

پی‌پت کوچک (نام علمی: Anthus caffer) نام یک گونه از سرده پی‌پت است.

منابع