پِی‌پرسش[۱] یک ساختار زبانی است که در آن وجه اخباری یا امری، در انتهای جمله به وجه پرسشی تبدیل می‌شود تا تأیید یا انکار مخاطب به دست آید. که توسط استاد نوبهار به تحقیق گذاشته شده بود.

نمونه‌ها ویرایش

زبان انگلیسی ویرایش

پی‌پرسش در زبان انگلیسی با یک فعل کمکی و یک ضمیر ساخته می‌شود. فعل کمکی باید با زمان، نمود، و وجهیت فعلِ موجود در جملهٔ پیشین مطابقت داشته باشد. چند نمونه از پی‌پرسش در زبان انگلیسی:

  • She read this book, didn't she?
  • She can read this book, can't she?
  • This is a book, isn't it?

زبان آلمانی ویرایش

برای ساختن پی‌پرسش در زبان آلمانی از واژه‌هایی مانند oder (به معنای یاnicht wahr (به معنای درست نیست) یا nicht (به معنای نه) استفاده می‌شود.[۲] نمونه:

Sie kommen aus dem Iran, oder?

منابع ویرایش

  1. «پی‌پرسش» [زبان‌شناسی] هم‌ارزِ «tag question»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر دوازدهم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۶۶-۸ (ذیل سرواژهٔ پی‌پرسش)
  2. Seite „Refrainfrage“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 8. Oktober 2016, 11:57 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Refrainfrage&oldid=158570921 (Abgerufen: 15. März 2017, 11:39 UTC)