پی ال سکوال دولوپر

'اوراکل اس کیو ال دولوپر (به انگلیسی: PL/SQL Developer) یک محیط توسعه یافته یکپارچه (IDE) برای کار کردن با دستورها SQL در پایگاه داده اوراکل است.

منابع