پ (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پ در دو مورد به کار می رود:

  • پ سومین حرف از الفبای فارسی
  • پ یکی از حروف الفبای سیریلیک