چارلز اسپنولا (انگلیسی: Charles Spinola؛ ۱۵۶۴ – ۱۰ سپتامبر ۱۶۲۲) یک قدیس مسیحی و یک مبلغ مذهبی مسیحی از اعضای انجمن عیسی بود. وی در سال ۱۶۰۲ به ژاپن وارد شد و در سال ۱۶۲۲ یکی از کسانی بود که در کشتار مسیحیان در ناگاساکی به روش زنده سوزاندن اعدام شد.

چارلز اسپنولا
زادهٔ۱۵۶۴
جنوا
درگذشتۀ۱۰ سپتامبر ۱۶۲۲
ناگاساکی
تکریم‌شده درکاتولیک روم

منابع ویرایش

الگو:قدیس مسیحی-خرد