چاووش ۱۲، دوازدهمین و آخرین مجموعهٔ موسیقی از ۱۲ آلبوم چاووش است.

این مجموعه شامل دو نوازی سنتور و تمبک می‌باشد.

شرح ویرایش

هنرمندان ویرایش

دستگاه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منبع ویرایش

  • جلد اثر