باز کردن منو اصلی

چاووش ۱۲، دوازدهمین و آخرین مجموعهٔ موسیقی از ۱۲ آلبوم چاووش است.

این مجموعه شامل دو نوازی سنتور و تمبک می‌باشد.

شرحویرایش

هنرمندانویرایش

دستگاهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منبعویرایش

  • جلد اثر