چاپارخانه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

چاپارخانه می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره کند: