دریافت عین مشاهده

(تغییرمسیر از چاپ‌نما (WYSIWYG))

دریافت عین مشاهده یا ویزیویگ (WYSIWYG مخفف کلمات "What You See Is What You Get") سیستمی است که در آن محتوای متنی یا تصویری‌ای که هنگام ویرایش دیده می‌شود عین همانی است که در خروجی مشاهده خواهد شد. از مهم‌ترین برنامه‌های WYSIWYG، دریم‌ویور و فرانت‌پیج هستند.