چاگوسی‌ها

چاگوسی‌ها یا شاگوسی‌ها یا مردمان ایلوا یا جزیره‌نشینان چاگوس بومیان جزایر چاگوس و قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند می‌باشند. بیشتر چاگوسی‌ها امروزه در جزیره موریس و بریتانیا می‌زیند، زیرا دولت بریتانیا در دههٔ ۱۹۶۰ و آغاز دههٔ ۱۹۷۰ آنان را از سرزمین مادریشان بیرون رانده‌است. بیشتر چاگوسی‌ها در جزیرهٔ دیگو گارسیا می‌زیستند.

یک شاگوسی بومی جزیره دیگو گارسیا در آغاز دههٔ ۱۹۷۰

نژاد چاگوسی‌ها بیشتر به آفریقا و کشورهای ماداگاسکار، موزامبیک و موریس بازمی‌گردد. اینان به این جزایر کوچیده‌اند و با مهاجرانی از هندوستان درآمیخته‌اند. زبان این مردمان کرول چاگوسی و متأثر از زبان فرانسوی است. این زبان هنوز هم گویشورانی در موریس و سیشل دارد. چاگوسی‌های ساکن انگلستان به زبان انگلیسی سخن می‌گویند.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Chagossians," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chagossians&oldid=425140038 (accessed April ۳۰، ۲۰۱۱).