چاینا دیلی

چاینا دیلی (به انگلیسی: China Daily؛ به چینی: 中国日报؛ به پین‌یین: Zhōngguó Rìbào) روزنامه‌ای به زبان انگلیسی است که در جمهوری خلق چین چاپ می‌شود.

چاینا دیلی
گونهروزنامه
صاحب امتیازگروه چاینا دیلی
سردبیر ارشدژو لینگ
زبانانگلیسی

منابعویرایش