چتر دریایی نوعی جانور است.

چتر دریایی
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: مرجانیان
رده: آب‌سانان
راسته: آب‌وشان
تیره: آکوریده
سرده: چترهای دریایی
گونه: A. victoria
نام دوبخشی
Aequorea victoria
(Murbach and Shearer, 1902)

چتر دریایی گونه‌ای عروس دریایی است که از خود نور می‌دهد. زیستگاه این جانور کرانهٔ باختری آمریکای شمالی است. و میتواند زیستگاه موجودات دیگر را خراب کند

این جانور از ردهٔ آب‌سانان (Hydrozoa)، راستهٔ آب‌وشان (Hydroida)، خانوادهٔ آکوریده (Aequoreidae) و سردهٔ چترهای دریایی (Aequorea) است.

منابع

ویرایش

عطری، مرتضی، واژه‌نامه علوم زیستی، دوجلدی، همدان: اداره انتشارات دانشگاه بوعلی‌سینا، ۱۳۸۴.