چربی‌دوست

لیپوفیل یا چربی‌دوست (به انگلیسی: Lipophile) ، یک ترکیب شیمیایی است که توانایی حل‌شدن در لیپیدها ، روغن‌ها و چربی‌ها و حلال‌های ناقطبی (مانند هگزان یا تولوئن) را داشته باشد. این دسته از حلال‌ها خود چربی دوست هستند. بنابراین دیگر لیپوفیل‌ها تمایل به حل شدن در آن‌ها دارند.

لیپوفیل‌ها در بیشتر موارد آب‌گریز هستند.

چربی دوستی

توانایی ماده در حل شدن در لیپیدها و حلال‌های غیرقطبی، چربی دوستی (به انگلیسی: Lipophilicity) می‌خوانند.

منابع