چُرت یک خواب کوتاه است که بیشتر در طول روز و ساعت بیداری انجام می‌شود و چیزی غیر از خواب شب است. چرت‌زدن پاسخی است به احساس خواب‌آلودگی که ممکن است در هنگام روز پیش آید و یک خواب دو یا چندمرحله‌ای است. شیوه برخورد با خواب در ساعات کاری در کشورهای گوناگون، متفاوت است. انتظار می‌رود که بچه‌ها و سالمندان در طول روز اندکی بخوابند.

یک ننو در نورخانی در کاستاریکا

خوبی‌ها ویرایش

چرت زدن در هنگام روز از دید فیزیکی و روانی برای انسان مفید است. ۲۰ دقیقه خواب در روز باعث تازگی ذهن می‌شود، هشیاری سراسری را افزایش می‌دهد، کارایی و خلقیات فرد را بهبود می‌بخشد.[۱] چرت روزانه برای قلب نیز می‌تواند خوب باشد. در پژوهشی که در یونان انجام شد روشن شد که مردانی که دست کم در سه روز از هفته چرت روزانه دارند ۳۷ درصد کمتر به مشکلات قلبی دچار می‌شوند.[۲]

پانویس ویرایش

  1. Anthony, Camile and William. The Art of Napping at Work, Larson Publication, 1999.
  2. "25 Things You Probably Didn't Know About Your Body and Health". Health (magazine). 2009. Archived from the original on April 29, 2009. Retrieved May 12, 2018.

منابع ویرایش