چرخش زمین

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

منظور از چرخش زمین ممکن است یکی از این موارد باشد: