چرخش نوری ساعتگرد و پادساعتگرد

چرخش نوری ساعتگرد (به انگلیسی: Dextrorotation) و پادساعتگرد(به انگلیسی: levorotation) مفاهیمی هستند برای توصیف نور قطبیده که از مولکول‌ها ساطع می شود.[۱][۲]

دوران ساعتگرد

ترکیبات شیمیایی که این خواص را دارند گفته می‌شود دارای فعالیت نوری هستند. اگر یک مولکول دارای مرکز کایرال ساعتگرد (dextrorotary) باشد، انانتیومر آن که ایزومر نوری اش محسوب می‌شود، پادساعتگرد (levorotary) خواهد بود. انانتیومرها نور را به همان شدت ولی در جهت مخالف ساطع می‌کنند.

پیشوندهای کایرالیویرایش

(+)-, (−)-, d-, l-, D , Lویرایش

منابعویرایش

  1. LibreTexts Chemistry – Polarimetry
  2. "Determination of optical rotation and specific rotation" (PDF). The International Pharmacopoeia. World Health Organization. 2017. ISBN 9789241550031.