چرخ بارلو از نمونه های موتور هم قطب که توسط ریاضیدان و فیزیک دان انگلیسی پیتر بارلو در سال ۱۸۲۲ میلادی ساخته شد.

منابع