چشمه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

چشمه به معنی محل صدور و به محل فوران آب زیرزمینی می گویند، ممکن است به یکی از موارد زیر هم اشاره داشته باشد:

فیلمویرایش