چشم‌وگوش‌بسته

چشم‌وگوش‌بسته ممکن است یکی از موارد زیر باشد: