چشم نظاره‌گر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

چشم نظاره‌گر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: