چهارشنبه خاکستر (شعر)

چهارشنبه خاکستر (به انگلیسی: Ash Wednesday و گاهی Ash-Wednesday) اولین شعر بلند تی. اس. الیوت است که بعد از اینکه در سال ۱۹۲۷ مذهبش را به مذهب کلیسای انگلیس تغییر داد، سرود. این شعر در سال ۱۹۳۰ چاپ شد.

پی‌نوشت

منابع