چهار وحشتناک

گروه ابرشرور در کمیک‌های مارول

چهار وحشتناک یک گروه ابرتبه‌کارانه در سری کتاب‌های کامیک انتشارات مارول کامیکس می‌باشد. این تیم که دشمنان چهار شگفت‌انگیز هستند، اولین بار در چهار شگفت‌انگیز شماره ۳۶ام (۱۹۶۶) به وسیله نویسنده استن لی و نقاش جک کربی ساخته شد.

چهار وحشتناک
چهار وحشتناک بر مشعل انسانی، چیز و طوفان غلبه کرده‌اند، اثری از مایکل ترنر
ناشر مارول کامیکس
اولین حضور چهار شگفت‌انگیز شماره ۳۶ام (۱۹۶۶)
ساخته شده توسط استن لی
جک کربی
اعضامرد-آبی
کلا
مدوسا
مرد شنی
ثاندرا
تیتانیا
تله‌گذار
جادوگر (کمیک)[مه]

منابع ویرایش