چهره‌خوانی (نام‌های دیگر: سیماشناسی، قیافه‌شناسی، علم فِراست) یکی از شبه‌علم‌ها است؛ یعنی از دانش‌های راستین و اثبات‌شده به‌شمار نمی‌آید. پایهٔ چهره‌خوانی بر این باور استوار شده که با بررسی و نظردادن بر روی ظاهر یک شخص، به‌ویژه چهره و سیمای او، می‌توان به شخصیت و اخلاق وی پی برد.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش