چوکچی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

چوکچی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: