چینه‌چیتا (به ایتالیایی به معنی «شهر فیلم») نام استودیوی وسیع و مجهزی است که در اواخر دهه ۳۰ در رم، پایتخت ایتالیا، ساخته شد و تحت نظارت دولت قرار گرفت.

ورودی استودیوهای چینه‌چیتا.

در ۲۹ ژانویه سال ۱۹۳۶ موسولینی اولین سنگ بنای چینه چیتا را بیان نهاد. در خلال عملیات اجرایی، موسولینی همه مراحل را زیرنظر داشت و اغلب به بازدید می‌آمد.

پس از یک دوره نزدیک به ورشکستگی در دهه ۱۹۸۰، چینه‌چیتا توسط دولت ایتالیا خصوصی‌سازی شد. چینه‌چیتا در سال ۱۹۹۱ میزبان مسابقه آواز یوروویژن شد.

منابع ویرایش