چین (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

تمدن چین: یک ناحیه بزرگ جغرافیایی و فرهنگی است اما چین در موارد زیر نیز کاربرد دارد: