ژان کلنز (به فرانسوی: Jean Kellens) (متولد ۲۶ ژانویه ۱۹۴۴ در سرن بلژیک)، ایران‌شناس بلژیکی است که در زمینه مطالعات اوستایی مهارت دارد.

او از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۰ دستیار پروفسور هلموت هومباخ در دانشگاه ماینز بود. بعد از آن، تا سال ۱۹۹۳ در دانشگاه لیژ تدریس کرد. تا اینکه هیئت علمی کلژ دو فرانس شد.

آثارویرایش

  • Les noms-racines de l'Avesta, Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden, 1974
  • Le verbe avestique, Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden, 1984
  • Avec Éric Pirart: Les textes vieil-avestiques, 3 volumes, Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden, 1988, 1990, 1991.
  • Le panthéon de l'Avesta ancien, Dr ; Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden, 1994
  • Liste du verbe avestique, Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1995
  • Essays on Zarathustra and Zoroastrianism, Mazda Publishers, Costa Mesa, 2000
  • La quatrième naissance de Zarathushtra, Paris, Seuil, 2006
  • Études avestiques et mazdéennes, vol. I: Le Ratauuō vīspe mazišta, Paris, 2006
  • Études avestiques et mazdéennes, vol. II: Le Hōm Stōm et la zone des déclarations, Paris, 2007
  • Études avestiques et mazdéennes, vol. III: Le long préambule du sacrifice (Yasna 16 à 27.12, avec les intercalations de Visprad 7 à 12), Paris, 2010

منابعویرایش