ژاک کٌر (به فرانسوی: Jacques Coeur) (تولد: ۱۳۹۵ م - مرگ:۲۵ نوامبر ۱۴۵۶ در شیوس)، بازرگانی فرانسوی است که از بنیانگذاران تجارت بین فرانسه و شام می باشد.

او در شهر بورژ، که پدرش، پیر کر، در آن بازرگانی مشهور بود، متولد گردید. اولین بار از وی حوالی سال ۱۴۱۸ م یاد میشود، هنگامی که با ماس دو لودپارد، دختر یکی از شهروندان معتبر بورژ و کارگذار قدیمی دوک دو بری ، ازدواج می کند.

منابعویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cœur