ژورا

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ژورا در معانی زیر کاربرد دارد: