ژورنال دانشگاهی

انواع متفاوت ژورنال‌های پژوهشی دارای مرور همتا؛ این ژورنال‌های بخصوص دربارهٔ economics هستند

ژورنال دانشگاهی (انگلیسی: Academic journal) یا دانشورانه یک ژورنال دارای مرور همتا یا داوری است که مطالب دانشورانه مرتبط با یک زمینه خاص دانشگاهی در آن منتشر می‌شود. ژورنال‌های دانشگاهی به عنوان فرومی برای معرفی و ارائهٔ پژوهش جدید به منظور بازبینی، و نیز برای نقد پژوهش موجود به کار می‌روند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش