ژورنال دانشگاهی

ژورنال دانشگاهی (انگلیسی: Academic journal) یک ژورنال دارای مرور همتا یا داوری است که مطالب دانشورانه مرتبط با یک زمینه خاص دانشگاهی در آن منتشر می‌شود. ژورنال‌های دانشگاهی به عنوان فرومی برای معرفی و ارائهٔ پژوهش جدید به منظور بازبینی، و نیز برای نقد پژوهش موجود به کار می‌روند.

انواع متفاوت ژورنال‌های پژوهشی دارای مرور همتا؛ این ژورنال‌های بخصوص دربارهٔ economics هستند

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش