ژوزف فوشه

سیاست‌مدار و دیپلمات فرانسوی

ژوزف فوشه (به فرانسوی: Joseph Fouché) وزیر نظمیه دولت ناپلئون که از انقلابیون تند رو بود که از سوی سلطنت‌طلب‌ها، عنوان شاه‌کش گرفت؛ چون در اعدام لویی شانزدهم نقش داشت.

ژوزف فوشه
ژوزف فوشه
وزیر نظمیه دولت ناپلئون
اطلاعات شخصی
زاده۲۱ مه ۱۷۵۹
Le Pellerin, نزدیک نانت،
درگذشته۲۵ دسامبر ۱۸۲۰ (۶۱ سال)
تریسته،
(در تبعید)

او مسئول دستگاه پلیسی ناپلئون، و سرکوب کردن مخالفان را عهده دار بود. همچنین در استعفای دوم ناپلئون نقش اصلی را ایفا کرد.

منابع ویرایش

روزنامه اعتماد ملی ۳۱ خرداد ۱۳۸۸