کاتابولیسم

کاتابولیسم (به انگلیسی: Catabolism) یا فروگشت یک فرآیند است که مولکول‌های پیچیده توسط سلول‌ها شکسته و ویران می‌شوند تا از آن‌ها انرژی گرفته و از نیروی آن‌ها بکاهند. از این رو فروگشت یک فرایند گرمازا (Exothermic اگزوترمیک) است. کاتابولیسم نیمی از فرایند سوخت‌وساز بدن (متابولیسم) را تشکیل می‌دهد و نیمه دیگر آنابولیسم (فراگشت) نام دارد.

جستارهای وابستهویرایش