کاتالان مرکزی گویش اصلی زبان کاتالان در کشور اسپانیا می‌باشد که بیشترین میزان گویشور کاتالانی را دارد. این گویش در ناحیه بارسلون رایج است. کاتالان مرکزی به عنوان گویش اصلی و مبنای زبان نگارشی کاتالانی در نظر گرفته شده‌است. این گویش کاربرد نوشتاری دارد. زبان کاتالان یک زبان هندواروپایی و از شاخه زبان‌های رومی‌تبار بشمار می‌رود.[۱]

نقشه گویش‌های کاتالان، کاتالان مرکزی به رنگ قرمز

منابع ویرایش