کاترین کبیر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کاترین کبیر از ۱۷۶۲ تا ۱۷۹۶ امپراتریس روسیه بود.

کاترین کبیر همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: