کاخ‌دار یا حاجب (همچنین: پرده‌دار) افسری مسئول مدیریت یک خانهٔ تشریفاتی، کاخ، دفتر یا محل میزبانی است. در بسیاری از کشورها پست تشریفاتی است که در ارتباط با خانواده حاکم/رئیس/امیر است.

منابع ویرایش