کاخ امیر سلیمان

کاخ امیر سلیمان خانه امیر سلیمان پسر عضدالملک رئیس ایل قاجار بود. کاخ در شهر ری نزدیک کوه بی‌بی شهربانو در محوطه باغی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع قرار دارد. ساختمان بنا از آجر و خشت با تیرها و مهاربندی چوبی است. معماری ساختمان قاجاری و دارای تالارها، ارسی‌ها، نقاشی‌ها، آینه کاری‌ها، قوس‌های نیم‌دایره نما، سقف شیروانی، تناسبات نما و نقشه است. ساختمان روی پیلوت بنا شده که زمان خود نوآوری بوده‌است. برابر کاخ ساختمان‌های ملازمین موکب شاهی قرار داشته‌است که هم‌اکنون این ساختمان‌ها خراب شده‌اند. در تالار این بنا دو نقاشی از عبدالله خان نقاش باشی قرار دارد که یکی تصویر آقا محمدخان و دیگری تصویر فتحعلی شاه و اطرافیانش را نشان می‌دهد. شهرداری محل اراضی کاخ و باغ را به فضای سبز تبدیل کرده‌اند که در پارک آزادگان در غرب پارک پامچال است و مورد استفاده عموم قرار دارد. عمارت کاخ در دوم اسفند ۱۳۲۷ با شماره ۳۷۰ در فهرست ملی ثبت شده‌است. از این کاخ با نام کوشک و عمارت نیز یاد شده‌است.

منابع ویرایش