کادیس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کادیس ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: