کاربردشناسی

کاربردشناسی (به انگلیسی: pragmatics) یکی از حوزه‌های زبان‌شناسی است که به بحث دربارهٔ تأثیر بافت بر معنا می‌پردازد.

منابعویرایش