کارمن (فیلم ۱۹۳۲)

«کارمن» (انگلیسی: Carmen (1932 film)) یک فیلم از سیسیل آرتور لوئیس در سبک موزیکال است.

منابع ویرایش