کارگری روزمزدی

(تغییرمسیر از کارگری روزمزد)

کارگری روزمزد یا روزمزدی نوعی کار حق‌الزحمه‌ای است که کارگر در آن دستمزدش را روز به روز بر اساس کاری که انجام می‌دهد دریافت می‌کند، بدون اینکه تضمینی برای ادامهٔ کار در فردا وجود داشته باشد.

کارگران ساختمانی روزمزد در چیتاگونگ بنگلادش

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش