کاریایی‌ها (یونانی Κάρες; Kares)ساکنان کاریا بوده‌اند.

افسانه ویرایش

بر پایه روایت، کاریان نامی است برگرفته از نام کار، یکی از نخستین پادشاهان افسانه‌ای ایشان (هرودوت ۱/۱۷۱).

منابع ویرایش