کار اجباری در جریان جنگ جهانی دوم

در سرتاسر اروپای در اشغال آلمان در رایش آلمان در مقیاسی بی‌سابقه از کار اجباری استفاده می‌شد.[۱] این بخشی اساسی از سوء استفاده اقتصادی آلمان در مناطق فتح شده بود. همچنین منجر به مرگ دسته جمعی مردم در اروپای تحت اشغال آلمان شد.

پوستر پروپاگاندای آلمانی به زبان لهستانی: «بیایید در آلمان کار کشاورزی کنیم. فوراً خود را به نگهبانتان معرفی کنید»

منابع ویرایش

  1. Ulrich Herbert, Hitler's Foreign Workers: Enforced Foreign Labour in Germany under the Third Reich (1997)

http://en.wikipedia.org/wiki/Forced_labor_in_Germany_during_World_War_II