همکاری یا کارگروهی به کاری گویند که دو یا چند نفر با هدف مشترک که هر کدام قسمتی از آن را انجام دهند.[۱]

هل‌دادن ماشین
با طناب کشیدن
گروه قایقرانی
کار گروهی مورچه‌ها

کارگروهی و ارزش آن در فعالیت‌های اقتصادی ویرایش

یکی از معیارهایی که کشورهای توسعه یافته را از کشورهای در حال توسعه مجزا می‌کند، فرهنگ گروهی کار کردن است. در کشورهای توسعه نیافته، افراد علاقه‌ای به فعالیت‌های گروهی ندارند و همین امر سبب می‌شود علاوه بر صرف انرژی بیشتر، کارها با کیفیت پایین‌تری انجام پذیرد. اصولاً جهت رسیدن به یک جامعه کارآفرین، رشد فعالیت‌های گروهی نیز ضروری است و بدون چنین ویژگی، کارآفرینی در جامعه فراگیر نخواهد شد.

تیم۲۳ تمثیل مناسبی برای یک مشارکت جمعی مجازی است.

تصمیم‌گیری گروهی نسبت به انفرادی ۵ مزیت دارد:

  1. ارائه راه حل بهتر به دلیل برخورداری گروه از دانش بیشتر
  2. پذیرش آسان تصمیم جمعی توسط اعضا نسبت به تصمیم گیری فردی
  3. مشارکت گروهی به درک بهتر تصمیم می‌انجامد.
  4. کار گروهی به تلاش گسترده در امر جست وجو و پژوهش کمک می‌کند.
  5. قضاوت جمعی بهتری وجود دارد. [۲]

منابع ویرایش

  1. "کارگروهی". Merriam-Webster Dictionary online. Retrieved April 26, 2012.
  2. گفتاری در کار گروهی