در علم اقتصاد کالای پَست به کالایی می‌گویند که با افزایش درآمدها تقاضا برای آن کاهش می‌یابد. علت کاهش تقاضا این است که مصرف کنندگان با افزایش درآمدشان به جای مصرف آن کالا روی به مصرف کالاهایی می‌آورند که کیفیت بالاتری داشته باشند. به عنوان مثالی رایج از کالای پست می‌توان به نان و سیب زمینی اشاره کرد که مصرف‌کنندگان با افزایش میزان درآمدشان ترجیح می‌دهند به استفاده از کالاهای گران‌تری مانند گوشت یا کالاهای رفاهی روی بیاورند. همچنین ممکن است مصرف‌کنندگان با افزایش درآمدشان مارگارین را با کَره جایگزین کنند (هرچند امروزه با افزایش دانش سلامت این موضوع کمتر دیده می‌شود). یک نمونهٔ دیگر از کالای پست، می‌تواند حمل و نقل عمومی باشد که مصرف‌کنندگان در صورتی که بتوانند هزینهٔ خودروی شخصی را بپردازند ترجیح می‌دهند از آن استفاده کنند. منحنی تقاضای کالاهای پست دارای شیب منفی است. یک راه تشخیص کالاهای پست از کالای عادی بررسی کشش درآمدی تقاضا‌ است که در مورد کالاهای عادی همواره مثبت است زیرا تقاضا و درآمد یا هر دو افزایش می‌یابند یا کاهش؛ اما در کالاهای پست کشش درآمدی تقاضا همواره منفی است زیرا تقاضا و درآمد همواره رابطهٔ معکوس دارند. کالای گیفن گونهٔ خاصی از کالای پست است.[۱]

منابع

  1. Anderton، Economics، 66 and 67.
  • Anderton (1977). Economics. Pearson Education India. ISBN 9788177582079.