کالبدشناسی قدرت

کالبدشناسی قدرت کتابی نوشته جان کنت گالبرایت است که در آن مفهوم قدرت سیاسی بررسی می‌شود.

کالبدشناسی قدرت
نویسنده(ها)جان کنت گالبرایت
برگرداننده(ها)احمد شهسا
کشورآمریکا
زبانانگلیسی
موضوع(ها)سیاست
ناشرBoston, Houghton Mifflin
تاریخ نشر
۱۹۸۳
تاریخ نشر فارسی: شهریور ۱۳۶۶
شمار صفحات۲۵۴

گالبرایت قدرت را به سه نوع تنبیهی، تشویقی و اقناعی تقسیم کرده و آن‌ها را به ترتیب در ارتباط با شخصیت، مالکیت و سازمان (منابع قدرت) می‌داند[۱]. از نظر گالبرایت قدرت اقناعی در اقتصاد نوین و اداره دولت چه در کشورهای سرمایه‌داری و چه در کشورهای سوسیالیستی اهمیت بیشتری از انواع دیگر قدرت یافته است[۲] و سازمان مهمترین منبع قدرت گردیده است[۳].

در این کتاب در مورد کاربرد واژه قدرت در آثار نویسندگان گذشته نیز بحث می‌شود و قدرت دولت و سازمان‌ها، قدرت نظامی و قدرت دین و رسانه‌ها در فصل‌های مختلف شکافته می‌شود.

پانویسویرایش

  1. ص ۲۵
  2. ص ۲۷
  3. ص ۱۸۸

پیوند به بیرونویرایش