کالج ترینیتی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کالج ترینیتی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: