کالدول

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کالدول در موارد زیر کاربرد دارد: