کالسکه‌رانی

Henri de Toulouse-Lautrec 024.jpg

کالسکه‌رانی رشته‌ای است در ورزش سوارکاری که در آن سوارکاران در کالسکه‌های دو یا چهارچرخه، با یک یا چند اسب، در مواد مختلف به رقابت می‌پردازند.

منابعویرایش

واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان سال ۱۳۸۹ (مجموع هشت دفتر فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان)