کانادا در بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۰

کانادا بعنوان میزبان بازی‌ها، با ۲۰۶ ورزشکار در تمامی رشته‌ها در بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۰ شرکت کرد. از این تعداد ورزشکار، ۱۱۶ نفر مرد بودند، و ۹۰ زن.

جشن مردم کانادا پس از قهرمانی تیم هاکی روی یخ کانادا در بازی نهایی این دوره

تعداد و توزیع مدال‌ها ویرایش

از نظر تعداد مدال‌های طلا، کانادا به مقام قهرمانی دست یافت.[۱] جدول نهایی مدال‌های کانادا به قرار زیر است.

مدال‌های کانادا بر پایه ورزش
ورزش 1  طلا 2  نقره 3  برنز تعداد
اسکیت سرعتی مسیر کوتاه ۲ ۲ ۱ ۵
اسکیت سرعتی ۲ ۱ ۲ ۵
اسکی آزاد ۲ ۱ ۰ ۳
اسنوبرد ۲ ۱ ۰ ۳
هاکی روی یخ ۲ ۰ ۰ ۲
بابسلد ۱ ۱ ۱ ۳
کرلینگ ۱ ۱ ۰ ۲
پاتیناژ نمایشی ۱ ۰ ۱ ۲
اسکلتون ۱ ۰ ۰ ۱
مجموع ۱۴ ۷ ۵ ۲۶

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش