کاپا (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا
  • کاپا (حرف) نام یکی از حرف‌های الفبای یونانی است.
  • کاپا (فرهنگ توده) نام موجودی افسانه‌ای است در فرهنگ تودهٔ ژاپن.
  • کاپا (داستان) داستان کوتاهی است از ریونوسوکه آکوتاگاوا نویسنده ژاپنی